Opactwo w Lubiążu

Kto chce lepiej poznać Dolny Śląsk i jego dzieje, ten w programie swej wycieczki koniecznie powinien uwzględnić wizytę w Lubiążu. Główną atrakcją jest tu opactwo cysterskie, uznawane za jedno z najcenniejszych dzieł baroku w tej części kraju.

Choć obecnie dominuje tu styl barokowy, a większość dzieł sztuki pochodzi z XVIII wieku, warto pamiętać, iż dzieje tego opactwa sięgają XII stulecia, kiedy to do Lubiąża zostali sprowadzeni pierwsi cystersi. Urzędowali oni w tym miejscu aż do 1810 roku, kiedy to z polecenia władz pruskich dokonano sekularyzacji klasztoru. Warto tu podkreślić, iż cystersi byli dobrymi gospodarzami, a w ciągu kilku wieków urzędowania w Lubiążu przemienili swe opactwo nie tylko w wielki majątek, ale i miejsce, które miało istotny wpływ na życie gospodarcze i kulturalne regionu. Do dziś w czasie zwiedzania ich opactwa można poczuć magię tego miejsca i wyobrazić sobie, jak mogło ono wyglądać w czasach swej świetności.

Wielkie wrażenie robi bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zachwyca też pałac opatów, pochodzący z przełomu XVII i XVIII wieku. Warto tu również zwrócić uwagę na kościół pomocniczy św. Jakuba, park oraz zabudowania gospodarcze. Turyści, którzy w czasie wycieczki po Dolnym Śląsku chcą lepiej poznać dzieje tego miejsca, mogą zwiedzić opactwo w towarzystwie miejscowego przewodnika. Taka wędrówka po pomieszczeniach klasztornych to wyjątkowa okazja dla tych, którzy chcą się nacieszyć widokiem pięknych wnętrz oraz dla tych, którzy chcą zobaczyć nagrobki książąt piastowskich. Całość robi ogromne wrażenie, a wizyta w tym miejscu może się na długo zapisać w pamięci każdego z nas.