Brześć – miasto wielu kultur

Brześć jest obecnie jednym z ważniejszych miast Białorusi, w którym nadal dość liczna jest mniejszość polska. Wcześniej wielokrotnie miasto to przechodziło z rąk do rąk, zaś długa i skomplikowana historia wywarła istotny wpływ na wygląda miasta oraz jego kulturę.

Duży wpływ na kulturę miasta mieli Żydzi, którzy aż do początków XX wieku byli najliczniejszą grupą żyjącą w Brześciu.
W tym wielokulturowym mieście można do dziś zobaczyć pamiątki i cenne zabytki, przypominające o dawnych mieszkańcach grodu.
Jednym z ciekawszych zabytków jest kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, w którym nadal odprawiane są specjalne nabożeństwa w języku polskim. Tu znajduje się cenny zabytek – pochodzący z XVI wieku cudowny obraz Matki Boskiej Brzeskiej.

Innym ważnym zabytkiem sakralnym Brześcia jest cerkiew św. Mikołaja, którą potocznie nazywa się Bracką. To dość młody zabytek, gdyż budowa tej świątyni miała miejsce na początku XX wieku. Stoi ona jednak w bardzo ważnym z historycznego punktu widzenia miejscu. Wcześniej stał tutaj katedralny sobór, w którym przyjęto unię brzeską. Po II wojnie światowej cerkiew długo była niedostępna dla wiernych, zaś radzieckim władzom służyła jako archiwum. Dopiero w latach 90-tych na nowo zaczęła pełnić swe funkcje sakralne.
Ze wszystkich prawosławnych świątyń współczesnego Brześcia, najważniejszą jest sobór św. Szymona.

Najsłynniejszym zabytkiem miasta jest bez wątpienia Twierdza Brzeska. Ta ogromna fortyfikacja powstała w I połowie XIX wieku, zaś głównym celem jej budowy była ochrona strategicznej przeprawy przez Bug. W skład twierdzy weszły znajdujące się wcześniej w tym miejscu budynki dawnych klasztorów, które oczywiście stosownie przekształcono, dostosowując ich architekturę do nowej, obronnej funkcji. Warto dodać, że w tej twierdzy służyło wielu znanych Polaków, w tym Jarosław Dąbrowski. W czasie I wojny światowej Rosjanie bez walki poddali twierdzę Niemcom. W okresie II RP tu mieściło się słynne więzienie polityczne, w którym „gościł” m. in. Wincenty Witos oraz inni skazani w procesie brzeskim. Aż do 1990 roku w twierdzy stacjonowało wojsko radzieckie. Obecnie ta ogromna fortyfikacja stanowi Muzeum obrony Bohaterskiej Twierdzy Brzeskiej i przypomina o czasach II wojny światowej, gdy wojska radzieckie stawiały tu zacięty opór hitlerowcom.